Bor-nitrid

Boron-Nitrid-Coating hindrer flytende aluminiumen å feste seg til renner, bokser og verktøy.

Boron-nitrid-Coating er et flytende stoff som pensles eller sprayes på overflater som er i kontakt med flytende aluminium. Boron-nitrid reagerer ikke med aluminium selv etter lengre tid. Typiske steder å benytte boron-nitrid er filterbokser, renner, hot-top-ringer, former og verktøy. Boron-nitrid-coating kommer i forskjellige konsentrasjoner avhengig av påføringsmetode og hvor det skal benyttes.

Produsentens hjemmeside, engelsk.

fÐà