Keramiske filtre

Keramiske filtre til filtrering av flytende aluminium

Ceralu keramiske filtre har stor mekanisk styrke og kjemisk motstand. Filtrene er også egnet til filtrering av Mg-legeringer, 7xxx-legeringer samt Al-Li-legeringer.

Filtrering av flytende aluminium foregår på tre nivåer, på toppen av filtret dannes en filterkake av store partikler. Filterkaken fanger mindre partikler. De minste partiklene blir fanget i den 3-dimensjonale strukturen inne i filtret.

Alle filtrene leveres med pakning etter ønske.

Produsentens hjemmeside, engelsk.